est : eng : rus
Uudised
print
Muutunud nõuded rehvidele ja velgedele 2011-12-29

Seoses uue liiklusseaduse  jõustumisega on muudetud ka nõudeid velgedele ja rehvidele.

Tegemist on Vabariigi Valitsuse poolt 13.06.2011 vastu võetud määrusega nr 42. Määrus ja Lisa 1 on leitav järgmistelt linkidelt:

https://www.riigiteataja.ee/akt/116062011008

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1160/6201/1008/MKM42_lisa1.pdf

Kaur Kuurme


les