est : eng : rus
Uudised
print
MTÜ Eesti Rehviliit ja Tallinna linn... 2005-12-22
MtÜ Eesti Rehviliit ja Tallinna linn, sõlmisid koostöölepingu, kus Tallinna linn finantseerib 78333 krooniga MTÜ Eesti Rehviliidu tegevust, rehvide tagasivõtmist elanikelt Tallinna linnas. Elanikelt võetakse Tallinnas vastu kuni 8 sõiduautorehvi kahes kogumiskohas. Kogumiskohaks on Tallinna prügila territoorium aadressil Loovälja, Rebala küla Jõelähtme vald ning kompostimisväljak aadressil Rahumäe tee 5a, kus tehakse koostööd Mustamäe Haljastuse AS- ga. Sellega ennetame linnakeskkonna reostamist ning samas asub MTÜ Eesti Rehviliit täitma tootjavastutuskohustust, mis on MTÜ Eesti Rehviliidu põhitegevus. Projektijuht Kaur Kuurme
les