Uudised
Vähendatud torkejõuga naastrehvid 2014-03-28

Seoses tehnoloogilise innovatsiooni arenguga on Eesti Vabariigis lubatud kasutada uut tüüpi, vähendatud naastutorkejõuga talverehve.

Varasemalt naastrehvide konstruktsioonile kehtinud norme 

Naastude arv rehvis ei tohi olla suurem kui: 
a) rehvis, mille velje läbimõõt ei ole suurem kui 13" – 90; 
b) rehvis, mille velje läbimõõt on suurem kui 13", kuid ei ole suurem kui 15" – 110;
c) M1 kategooria sõiduki rehvis, mille velje läbimõõt on suurem kui 15" – 130; 
d) ülejäänud rehvidel – 150;

täiendatakse järgmiselt:

Alates 1. juulist 2013 on lubatud kasutada vähendatud torkejõuga naastrehve. Rehvid, millede naastud tehniliste uuenduste tulemusel kahjustavad teepinda kas samaväärselt või vähem. Nimetatud rehvidel tohivad läbimõõdust tuletatud naastude arvu piirmäärad ületada punktis 2 kirjeldatud väärtuseid. Vähendatud torkejõuga rehvid peavad olema katsetatud tunnustatud katsekojas ning testraport tuleb esitada Maanteeametile. Maanteeamet nimetab tunnustatud rehvi tootjad ja rehvimudeli, millede vähendatud torkejõuga naastrehvide kasutamine on lubatud.

Kasutamata M1, N1, O1, O2 ja L kategooria sõiduki naastrehvidel ei tohi naastud rehvi pinnast välja ulatuda rohkem kui 1,2 mm ja M2, M3, N2, N3, O3 ja O4 kategooria sõiduki rehvidel rohkem kui 1,5 mm. Nõue laieneb ka vähendatud torkejõuga naastrehvidele ning täieneb järgnevalt: vähendatud torkejõuga M1, O1, ja L kategooria sõiduki naastrehvide korral ei tohi, 1,2mm väljaulatuva naastu torkejõud ületada 120N. N1 ja O2 kategooria sõidukite korral torkejõu maksimum 180N. Kasutuses olevatel M1, N1, O1, O2 ja L kategooria sõiduki naastrehvidel ei tohi naastud rehvi pinnast välja ulatuda rohkem kui 2,0 mm ja M2, M3, N2, N3, O3 ja O4 kategooria sõidukite rehvidel rohkem kui 2,5 mm;

Naastude maksimaalsed massid ja geomeetria on jäänud muutmata,

Naastrehvidel võib kasutada naaste, mille mass ei ole suurem kui: 
a) M1, O1 ja L kategooria sõidukil – 1,4 g;
a)1 M1, O1 ja L kategooria sõiduki vähendatud torkejõuga naastrehvides – 1,1 g
b) N1 ja O2 kategooria sõidukil, nõue laieneb ka vähendatud torkejõuga naastrehvidele – 2,3 g; 
c) M2, M3, N2, N3, O3 ja O4 kategooria sõidukil, nõue laieneb ka vähendatud torkejõuga naastrehvidele – 3,0 g. 
Naastul võib olla ainult üks tipp ja see ei tohi olla terav ega torujas;

Seisuga 1.detsember 2013. aasta on Maanteeametile vähendatud torkejõuga naastrehve kirjeldavate testide tulemused esitatud järgmised rehvitootjad:

1. NOKIAN ja rehvimudel Hakkapeliitta 8

Lisainfot saab:

http://www.mnt.ee/index.php?id=25200


Prinditud aadressilt http://www.rehviliit.ee/web2/index.php?cat_ID=1&page_id=1&news_id=134

MT EESTI REHVILIIT. Kik igused kaitstud.