Uudised
MTÜ Eesti Rehviliit on sõlminud koostöölepingu Riigi Metsamajandamise Keskusega 2006-11-02

MTÜ Eesti Rehviliit sõlmis Riigi Metsamajandamise Keskusega (RMK) koostöölepingu. Lepingu järgselt saavad RMK metskonnad hakata heakorratööde käigus metsa alt leitud rehve MTÜ Eesti Rehviliidu kogumispunktidesse tasuta üle andma.

RMK ja MTÜ Eesti Rehviliidu vahel sõlmitud koostöölepinguga on astutud suur samm edasi Eestimaa ajaloolistest rehvidest ära puhastada. Pahatihti on enne käesolevat aastat rehvid just metsa alla visatud, kuna pole tahetud tasuda kallist rehvide utiliseerimise hinda. Seoses tootjavastutussüsteemi käivitumisega 01 jaanuarist 2006 on tekkinud võimalus rehve tasuta ära anda. Seega võivad kõik MTÜ Eesti Rehviliiduga tootjavastutuslepingu sõlminud rehvide maaletoojad julgelt tõdeda, et loodud süsteem on oma eesmärki täitnud ning metsaalused saavad rehvidest puhtaks.

Lisaks võtab MTÜ Eesti Rehviliit rehve tasuta vastu ka erinevatelt heakorrafirmadelt, kes korrastavad majaümbruseid ning maanteekraave, samuti eraisikutelt, kohalikelt omavalitsustelt ning MTÜ Eesti Rehviliiduga lepingu sõlminud rehvitöökodadelt.

Kaur Kuurme

Tegevjuht


Prinditud aadressilt http://www.rehviliit.ee/web2/index.php?cat_ID=1&page_id=1&news_id=22

MT EESTI REHVILIIT. Kik igused kaitstud.