Uudised
MTÜ Eesti Rehviliidu 2007 aasta korraline üldkoosolek 2007-02-15

09. veebruaril 2007 aastal toimus hotellis „Salzburg” MTÜ Eesti Rehviliidu korraline üldkoosolek.
Üldkoosolekul osales 24 st MTÜ Eesti Rehviliidu liikmest 20. Üldkoosoleku teemad olid järgmised: ülevaade 2006 aastal käivitunud vanarehvide kogumis- ja taaskasutamissüsteemist, MTÜ Eesti Rehviliidu põhikirja muutmine, uue juhatuse valimine ning MTÜ Eesti Rehviliidu tulevikusuunad.

Kokkuvõte 2006 aastast.

 

2006 aasta oli Eesti jäätmekäitluses murranguline aasta, kuna 01. jaanuarist 2006 aastal tekkis võimalus vanasid rehve tasuta ära anda MTÜ Eesti Rehviliidu kogumispunktides. MTÜ Eesti Rehviliidu kogumispunktidesse said vanasid rehve tasuta üle anda eraisikud, kohalikud omavalitsused ning lepingu sõlminud rehviettevõtted/heakorrafirmad.
Käesolevaks hetkeks on MTÜ Eesti Rehviliiduga liitunud 42 rehvide maaletoojat, kes finantseerivad vanarehvide kogumise ja taaskasutamise korraldamist ning 182 rehviettevõtjat/heakorrafirmat, kellel on õigus vanarehve tasuta ära tuua.
MTÜ Eesti Rehviliit on avanud 35 kogumiskohta, kuhu saab tasuta vanarehve üle anda. 2006 aastal toodi MTÜ Eesti Rehviliidu kogumispunktidesse 6100 tonni vanarehve.
Üldkoosolekul kinnitati ühtlasi ka 2006 Majandusaasta aruanne.

MTÜ Eesti Rehviliidu põhikirja muutmine ja uue juhatuse valimine.

 

MTÜ Eesti Rehviliidu juhatus tegi ettepanku muuta MTÜ Eesti Rehviliidu põhikirja. Üldkoosolekul kinnitati järgmised põhikirja muudatused, kus juhatuse liikmete arvu suurendati 3-6 liikmeni ning juhatuse volitusi pikendati 4 aastani.
Valiti MTÜ Eesti Rehviliidu uus juhatus. Uude juhatusse kuuluvad: Ain Kuut, Anti Tammeoks, Ants Astover, Kaspar Sepp, Marek Moorus, Raivo Mererand.
MTÜ Eesti Rehviliidu revidendiks valiti Toivo Virve.

MTÜ Eesti Rehviliidu tulevikusuunad.

 

Üldkoosolekul arutati MTÜ Eesti Rehviliidu tulevikusuundade üle. MTÜ Eesti Rehviliidu liikmed tõdesid, et kahjuks pole endiselt kõik Eestis tegutsevad rehvide maaletoojad võtnud enda kanda nõuetekohast vastutust vanarehvide kogumise ja taaskasutamise eest.
Ühtlasi tõdeti, et kvaliteet rehvide paigaldamisel ja parandamisel on kohati väga kõikuv, seoses vastva kvalifikatsiooniga tööjõu puudumise tõttu.
Sellega seoses otsustasid üldkoosolekul osalejad hakta rohkem tarbijate tähelepanu suunama rehvide seisukorrale, rehvide parandamise kvaliteedile ning materjalidele, millega rehve parandatakse.
Lisaks plaanib MTÜ Eesti Rehviliit hakata esile tooma neid rehvitöökodasid, kelle juures tarbija võib kindel olla töökvaliteedis ning rehviettevõtja keskkonnateadlikkuses.

Kaur Kuurme

15.02.2007


Prinditud aadressilt http://www.rehviliit.ee/web2/index.php?cat_ID=1&page_id=1&news_id=27

MT EESTI REHVILIIT. Kik igused kaitstud.