Uudised
MTÜ Eesti Rehviliidus töötab alates... 2005-12-22
MTÜ Eesti Rehviliidus töötab alates 14.11.2005 projektijuht Kaur Kuurme, kelle kohustuseks on rehvide maaletoojate ja rehvi tookodadega tootjavastutusalaste lepingute sõlmimine
Prinditud aadressilt http://www.rehviliit.ee/web2/index.php?cat_ID=1&page_id=1&news_id=3

MT EESTI REHVILIIT. Kik igused kaitstud.