Uudised
Karmistuvad nõuded taastatud rehvidele 26.10.2005 2005-12-22
Euroopa Liidu (EL) Nõukogus ja Euroopa Parlamendis on arutusel otsuse eelnõu, mille eesmärk on muuta ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni määrused 109 (kommertssõidukid) ja 108 (sõiduautod) taastatavate rehvide osas kohustuslikuks. Seega peavad kõik müügil olevad rehvid vastama eelmainitud reeglite nõuetele ja olema vastavalt märgistatud. Kasutuses olevatele rehvide puhul uusi nõudeid ei rakendata. Nimetatud EL Nõukogu otsuse vastuvõtmise kuupäevast 6 kuu möödumisel - eeldatavalt 2006. a. kevadsuvest - tohib Euroopa Liidus turustada ainult nimetatud reeglite nr 108 ja 109 kohaselt sertifitseeritud taastatud rehve (tunnuseks rehvi tähistamise joonisel pos. 6 e või E tüübikinnituse tähis). Eelnõu eesmärk on vältida taastatud rehvide tootmisele erinevate nõuete kehtestamist erinevates liikmesriikides, sest niisugused lahknevused raskendavad nende toodetega kauplemist ning viivad kaubandustõkete tekkele ELi siseturul. Samuti loodetakse uute nõuete rakendamisega pikendada rehvide kasutusaega ja suurendada läbisõitu. Üks taastatud rehvide eelis on see, et need võimaldavad sama läbisõitu, mis uued õhkrehvid, säilitades samal ajal kõrgetasemelise töövõime ja ohutuse. Lisaks on toode võrreldes uute rehvide tootmisega keskkonnasõbralikum ja energiasäästlikum ning selle hind on uute rehvide omast odavam. Sõidukite kasutajaid antud muudatus otseselt ei puuduta, st kasutuses olevatele rehvidele antud nõudeid ei rakendata. Taastatavaid rehve puudutav otsus kiideti heaks k. a. 11. oktoobril konkurentsivõime formatsioonis toimunud EL Nõukogu istungil. Peale otsuse kinnitamist Euroopa Parlamendis toimub selle lõplik vastuvõtmine ühel järgnevatest Ministrite Nõukogu istungitest, eeldatavalt novembri lõpus või detsembri alguses. EL Nõukogu otsused on otsekohaldatavad.
Prinditud aadressilt http://www.rehviliit.ee/web2/index.php?cat_ID=1&page_id=1&news_id=5

MT EESTI REHVILIIT. Kik igused kaitstud.