Uudised
Keskkonnaministeeriumis on valminud probleemtoodete registri määruse eelnõu 2005-12-22

Keskkonnaministeeriumis on valminud probleemtoodete registri määruse eelnõu, mis
tähendab, et ettevõtjad, kes toovad maale või toodavad Jäätmeseaduses §25
määratud probleemtooteid, kohustuvad hakkama arvestust pidama imporditud,
eksporditud, korduvkasutusse võetud, ringlusse võetud, ja taaskasutatud
toodete massi üle.
Jäätmeseaduse § 25 lõige 1 sätestab, et probleemtoode on toode, mille
jäätmed põhjustavad või võivad põhjustada tervise- või keskkonnaohtu,
keskkonnahäiringuid või keskkonna ülemäärast risustamist. Probleemtooted
on:
1) patareid ja akud;
2) PCB-sid sisaldavad seadmed;
3) mootorsõidukid ja nende osad (siia kuuluvad ka vanarehvid);
4) elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende osad.

Täpsemat teavet eelnõu kohta saab interneti aadressil: http://www.envir.ee/636 või
http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_ELEHT=do&did=116399
Kõigil asjast huvitatutel on võimalus teha ka omapoolseid ettepanekuid
kuni 07.12.2005.


Kaur Kuurme
MTÜ Eesti Rehviliit
Projektijuht
56236697


Prinditud aadressilt http://www.rehviliit.ee/web2/index.php?cat_ID=1&page_id=1&news_id=7

MT EESTI REHVILIIT. Kik igused kaitstud.