Uudised
Konkurentsiamet kontrollib rehviliidu vƵimalikku rikkumist 2008-08-05

Konkurentsiamet uurib koostöös prokuratuuriga konkurentsiseaduse võimaliku rikkumist seoses kasutatud rehvide kogumist ja taaskasutamist korraldava MTÜ Eesti Rehviliit lepingutega.

Rehviliidu teatel puudutab see klausleid, mis rehviliit on asetanud rehvide taaskasutamise tasust hoiduvate maaletoojate rehvide müümisele. Rehviliit teeb konkurentsiametiga koostööd ning selgitab oma seisukohti. Rehviliit on oma tegevuses alati lähtunud Eesti vabariigi seadustest. Kriminaalmenetlust juhib riigiprokuratuur.

MTÜ Eesti Rehviliidu tegevjuht Kaur Kuurme sõnul on konkurentsiamet küsinud liidult rehvitöökodade lepingute kohta. „Meile teadaolevalt puudutab menetlus standardlepingut,” lisas ta.
 
Tegevjuht selgitas maaletooja ja tootja kohustust, et jäätmeseadus kehtestab nn probleemtoodetele, mille hulka kuuluvad ka vanarehvid, tootjavastutuse põhimõtte.

“See tähendab, et tootja/maaletooja on kohustatud tagama tema valmistatud, edasimüüdud või sisseveetud probleemtootest tekkivate jäätmete kokkukogumise ja nende taaskasutamise või kõrvaldamise.”

“Vanarehvide kogumist võib korraldada nii ettevõte iseseisvalt kui ka kollektiivselt läbi tootjavastutusorganisatsiooni. Igal juhul peab tootja /maaletooja tagama üleriigilise vanarehvide kogumisvõrgustiku 50 km raadiuses või maakonna piires ning kogutud rehvide edasise taaskasutamisse suunamise,” rääkis Kuurme.  

Riigiprokurör Triin Bergmann ütles, et riigiprokuratuur alustas 2008. aasta juulis kriminaalmenetluse, et uurida  võimalikku rehviliidu poolset konkurentsi kahjustavat tegevust seoses kasutatud rehvide kogumise ja taaskasutamise korraldamisel. “Kriminaalmenetluse raames kedagi kuriteos kahtlustatavana üle kuulatud ei ole,” märkis ta.

Artikkel on ilmunud Äripäev onlines:http://www.ap3.ee/Default2.aspx?ArticleID=d57f12ee-4a26-43b1-a837-db3f2b93a791&ref=lastadd


Prinditud aadressilt http://www.rehviliit.ee/web2/index.php?cat_ID=1&page_id=1&news_id=74

© MTÜ EESTI REHVILIIT. Kõik õigused kaitstud.