Uudised
Jõustus uus Probleemtooteregistri põhimäärus 2009-08-27

 Tere,

07.08.2009 on jõustunud uus Riiklik Probleemtooteregistrimäärus.

Põhilised muutused võrreldes vana määrusega on järgmised:
- § 6. (4) sätestab, et Eesti Rehviliit esitab edaspidi Probleemtooteregistrile andmeid iga meiega liitunud tootja kohta eraldi.

Varem kehtinud korra kohaselt esitas Rehviliit registrile koondaruande, milles kõikide meiega liitunud tootjate andmed olid kokku liidetud. Uus määrus tagab kontrollorganitele võimaluse kontrollida iga ettevõtte andmeid eraldi.

- § 15. (5) sätestab, et tootja andmed tuleb registrile esitada neli korda aastas, igale kvartalile järgneva kuu 25. kuupäevaks.
Siiamaani on andmeid PROTOle esitatud kord aastas.

- § 30 (3)   sätestab, et uus, registreeringut sooviv tootja peab esitama andmed sisseveetud, väljaveetud ning turule lastud koguste kohta alates 01. jaanuarist 2005. a.
See puudutab uusi liitujaid. Selle paragraafi alusel on võimalik hakata kontrollima ka neid ettevõtteid, kellel on rehvide kogumine olnud varem korraldamata.

- § 14 (1) annab võimaluse ka tootja registrist kustutada, mida senises määruses kirjas ei olnud.
Registrist kustutatud ettevõte ei tohi aga seaduse järgi  probleemtooteid Eestisse tuua ega müüa.

- § 7 (1) nõuab uue tootja registreerimisel alusdokumendina ka jäätmekäitluspartneri lepingu koopiaid.
See säte peaks tagama veidi parema kontrolli seaduse täitmise üle, sest endiselt esineb palju fiktiivseid jäätmekäitluskavasid.


Määrusega saab lähemalt tutvuda internetiaadressil: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13209251

Kaur Kuurme

tegevjuht


Prinditud aadressilt http://www.rehviliit.ee/web2/index.php?cat_ID=1&page_id=1&news_id=87

MT EESTI REHVILIIT. Kik igused kaitstud.