Uudised
Rehviliit: Valitsuse otsus annab olulise tõuke rehvide kogumissüsteemi korrastamisele 2010-06-20

MTÜ Eesti Rehviliit tervitab igati Vabariigi Valitsuse poolt 17.juunil 2010 aastal vastuvõetud määrust, mis korrastab rehvidest tekkinud jäätmete ehk vanarehvide kogumise, tootjale tagastamise, taaskasutamise ning kõrvaldamise süsteemi.

 

Rehviliidu juhi Kaur Kuurme sõnul likvideerib valitsuse poolt vastuvõetud määrus loodetavasti vanade rehvide käitlussüsteemi senise praktika pinnal tekkinud erinevaid puudusi.

 

“Määrus kordab selgelt üle juba tegelikult seadusest tuleneva nõude, mille kohaselt peab tootja kas ise või läbi tootjavastutusorganisatsiooniga liitumise tagama, et  kogumispunktid oleksid olemas igas Eesti maakonnas, linnas ja alevis ning teavitama rehvide kasutajaid sellest, kus saab vanarehve tasuta tagastada, ” lausus Kuurme.

 

Kuurme sõnul toob uus määrus kaasa ka terve rea täpsustusi, mis on olulised just säästva keskkonnahoiu seisukohalt. 

 

“Uudsena sätestatakse, et vanarehvid tuleb koguda lahus muudest jäätmetest,” lisas Kuurme. 

 

Kuurme pidas oluliseks ka  nüüdsest tootjale lasuvat  nõuet korraldada vähemalt kord aastas teabekampaania, mis on tagasivõtu süsteemi oluline osa.

 

“Võib öelda, et nüüdsest on regulatiivne pinnas normaalse ja euroopaliku rehvikogumissüsteemi väljakujunemiseks põhimõtteliselt olemas. Tõsi, samavõrd tõsine murekoht, kus ootame riigilt senisest jõulisemat tegutsemist, seondub järelvalvega seaduste täitmise üle. Pole saladus, et Eestis on paraku mitmeid rehvide maaletoojaid, kes oma kohustusi korralikult ei täida ja taaskasutusnõuetest kõrvale hiilivad, ” sõnas Kaur Kuurme.

 

MTÜ Eesti Rehviliit on Eesti suurim vanade rehvide kogumisvõrgustikuga taaskasutusorganisatsioon, mis tegutseb alates 2006.aastast. 4.aastaga on Rehviliit kokkukogunud 26 000 tonni vanu rehve.

 

Kaur Kuurme

MTÜ Eesti Rehviliit

tegevjuht


Prinditud aadressilt http://www.rehviliit.ee/web2/index.php?cat_ID=1&page_id=1&news_id=96

MT EESTI REHVILIIT. Kik igused kaitstud.