Uudised
Jõustunud on Rehvimäärus 2010-07-27

09. juulil 2010 aastal jõustus  Määrus nr 80 " Rehvidest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord " ehk nn Rehvimäärus.

Põhiline muudatus, mis see määrus kaasa toob on oluliselt suurema vanade rehvide kogumisvõrgu loomine. Määruse järgi peab vanu rehve koguma ca 70 kogumispunktis üle Eesti. 70 punktiline kogumisvõrk peab seadusele vastama hiljemalt 09. aprilliks 2011 aastal.

Samuti on kõigil tootjatel ehk rehvide maaletoojatel kohustus kord aastas teha üleriiglise levikuga meedia väljaandes teavituskampaania tarbijatele, mille sisuks on info, kus saab vanu rehve tasuta ära anda.

Samuti peab Tootja oma toodete edasimüüjate juures teatavaks tegema teabe, kuhu saab vanu rehve tasuta ära anda. Teavitus peab olema tehtud 01. septembriks 2010.

Määrus on leitav internetiaadressilt: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13335801

MTÜ Eesti Rehviliidule kohustused delegeerinud ettevõtete eest tagab kogumisvõrgu olemasolu MTÜ Eesti Rehviliit. Samuti organiseerib MTÜ Eesti Rehviliit vastava teavituskampaania ning muretseb Turustajale ka nõutavad teabekandjad. 

Kaur Kuurme

tegevjuht


Prinditud aadressilt http://www.rehviliit.ee/web2/index.php?cat_ID=1&page_id=1&news_id=97

MT EESTI REHVILIIT. Kik igused kaitstud.