est : eng : rus
Kogumiskohad
print
MTÜ Eesti Rehviliit on lõpetanud tegevuse tootjavastutusorganisatsioonina alates 01. oktooberist 2016.

Sellega seoses ei saa ka MTÜ Eesti Rehviliidu kogumisvõrku rehve enam tasuta ära tuua. Eestisse jääb tegutsema üks rehvidega tegelev tootjavastutusorganisatsioon MTÜ Rehviringlus. Edaspidi saate kliendilepinguid sõlmida maaletoojatena MTÜga Rehviringlus ning samuti tegeleb MTÜ Rehviringlus vanade rehvide kogumise ja taaskasutamisse suunamisega. Täpsem info www.rehviringlus.ee
les